Pravidlá pre vrátenie platby

Požadovaná akcia na požiadanie o vrátenie peňazí

Pre začatie procesu vrátenia peňazí musíte najprv stiahnuť náš formulár prostredníctvom nasledujúceho odkazu : Stiahnuť

Na tomto formulári je potrebné vyplniť všetky informácie :

 • Dátum objednávky
 • Číslo objednávky
 • Celková suma objednávky
 • Produkty, pre ktoré sa žiada vrátenie peňazí
 • Meno
 • Ulica
 • PSČ
 • Mesto
 • Krajina
 • Email
 • Telefónne číslo
 • Dátum a podpis

Tento formulár je potrebné zaslať na emailovú adresu contact@quickdna.com alebo doporučeným listom na nasledovnú adresu :

Quick DNA LLC
74 E Glenwood Ave #334
Smyrna, DE 19977
Spojené štáty

Vrátenie peňazí

Vrátenie peňazí sa spracuje do 2 dní a bude realizované prostredníctvom rovnakej platobnej metódy, ktorú ste použili pri nákupe.

Podmienky vrátenia peňazí

Ak je produkt pokrytý zárukou výsledkov, môžete požiadať o vrátenie peňazí za tento produkt, ak pre vás nefungoval.

Ak chýbali, boli poškodené, rozbité alebo vadné pri doručení, môžete tiež požiadať o vrátenie peňazí za produkt.

Ak vaša objednávka nebola doručená do 30 dní, môžete tiež požiadať o vrátenie peňazí za produkt.